Share

Imagedep: nîşanîna peyvên hezkirinê #244265, nîşanîna peyvên hezkirinê image & nîşanîna peyvên hezkirinê translate. imagedep, english t

Last Update

Mar Thu 2019 08:42:24

Nîşanîna Peyvên Hezkirinê Translate

English

love words

French

mots d'amour

German

liebe worte

Spanish

palabras de amor

Italian

parole d'amore

Russian

любовные слова

Portuguese

palavras de amor

Korean

사랑의 말

Chinese

爱的话

Japanese

愛の言葉

Hebrew

אהבה מילים

Arabic

كلمات الحب

Kurdish

nîşanîna peyvên hezkirinê

Armenian

սիրո խոսքեր

Other

Web Search